VC

Veiligheids-coördinatie

Wanneer u twee of meer aannemers tewerk stelt voor uw verbouwings- of nieuwbouwproject, is het wettelijk verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Ons ervaren en gecertificeerd team staat klaar om deze rol op zich te nemen en te zorgen voor een vlekkeloos verloop van uw werf. Neem contact met ons op voor professionele ondersteuning bij uw bouwproject. Safety first.

Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden wanneer tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.

Hoe gaan we te werk? 

Volgende acties ondernemen wij tijdens uw project: 

1. Het coördineren van de tenuitvoerlegging van de algemene beginselen inzake preventie en veiligheid

2. Erop toezien dat de aannemers de algemene preventiebeginselen en voorschriften van het veiligheids- en gezondheidsplan toepassen

3. Het organiseren van de samenwerking, coördinatie en uitwisseling van informatie tussen de bij de werken betrokken aannemers, ook van die welke elkaar op de bouwplaats opvolgen met het oog op de bescherming van de werknemers

4. Het coördineren van de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures

5. Het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen aan de verschillende elementen die tijdens de uitvoering van de werken kunnen optreden

6. Het uitvoeren van voldoende aantal werfbezoeken

7. Het opmaken van het postinterventiedossier na afloop van de werken. 

Meer info over veiligheidscoördinatie? 

Check volgende website: Veiligheidscoördinatie - VEKA

Zamanstraat 64, 9100 Sint-Niklaas

+32 498 11 72 55

info@alfacerti.be

© Copyright 2024 Alfa Certi - All Rights Reserved